Ihmiset ja yhteisöt

Saaristossa asuneilla on pitkät perinteet yhteisöllisyydestä. Naapurien apu ja yhdessä tekeminen ovat olleet itsestäänselvyyksiä ja tämä näkyy saarten ihmisissä tänäkin päivänä.

Varpasalossa ja Oravisalossa yhteisöllisyys tulee esiin erityisesti aktiivisena yhdistystoimintana. Saariston eri yhdistysten tavoitteina on parantaa asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, luoda mielekästä tekemistä, tapahtumia tai muutoin parantaa alueen elinoloja.