Ihmiset ja yhteisöt

Saaristossa asuneilla on pitkät perinteet yhteisöllisyydestä. Naapurien apu ja yhdessä tekeminen ovat olleet saaristoyhteisöissä itsestäänselvyyksiä, ja tämä näkyy pohjoisen Saimaan saariston ihmisissä tänäkin päivänä.

Varpasalossa ja Oravisalossa yhteisöllisyys tulee esiin erityisesti saarten aktiivisena yhdistystoimintana. Saariston erilaisten yhdistysten tavoitteina on parantaa saarten asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, luoda mielekästä tekemistä tai muutoin parantaa alueen elinoloja. Saaristokylissä toteutuukin konkreettisesti ajatus ihmisten omasta otteesta elämäänsä.

Vireä yhdistystoiminta näkyy saarilla erilaisina tapahtumina, harrastusmahdollisuuksina, hankkeina sekä monenlaisena muuna puuhakkuutena. Myös näitä sivuja ylläpitävä Saimaan saariston kehittämisyhdistys on esimerkki ahkerasta järjestötoiminnasta.